Skip to content →

Elektronikus aláírás fajtái

Már egy jó ideje nem kell feltétlenül kézzel aláírnod egy iratot ahhoz, hogy érvényes írásos szerződést tudj kötni. Mi is az az elektronikus aláírás, és milyen fajtái léteznek?

A digitális aláírás egy olyan eljárás, melynek során kriptográfiai eljárás útján joghatás kiváltására alkalmas okiratot lehet készíteni. A vonatkozó jogszabályok az elektronikus aláírás több típusát is meghatározzák, melyek közül van olyan, amelyik a kézzel írt vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirattal megegyezű típusú dokumentum kiállítását teszik lehetővé.

Az elektronikus aláírás az úgynevezett eIDAS rendelet alapján a következő három típusba sorolható:

Elektronikus aláírás”: olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy bármilyen elektronikus formában aláírsz egy iratot, például egy email végére odaírod a nevedet. A bíróság nem utasíthatja el ezt az aláírást sem önmagában azért, mert csak elektronikusan létezik, tehát ez már érvényes digitális aláírás.

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás”: olyan digitális aláírás, amely megfelel az alábbi feltételeknek: (a) kizárólag az aláíróhoz köthető; (b) alkalmas az aláíró azonosítására; (c) olyan, e-aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat; (d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. Technológiailag ez az aláírástípus már ugyanolyan erős, mint a következő (minősített) szint, attól annyi különbözteti meg, hogy nem történik ez esetben személyes azonosítás, és nincsen központilag jóváhagyott hitelesítés-szolgáltató, aki az aláírás-tanúsítványért felelősséget vállalna. Az ilyen aláírással ellátott irat megfelel az írásba foglalás követelményeinek, de nem fűzödik hozzá olyan vélelem, mint a minősített aláírás esetében.

Minősített elektronikus aláírás”: olyan, fokozott biztonságú e-aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel (speciálisan erre a célra központilag hitelesített chip vagy kártya például) állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul. Ilyen aláírást kizárólag hatóságilag minősített szolgáltató bocsáthat ki, akinek személyesen kell azonosítania a tanúsítvány tulajdonosát, és felelősséget vállal az adatok valóságáért. A polgári perrendtartásról szóló törvény szerint a minősített elektronikus aláírással hitelesített okirat teljes bizonyító erejű magánokirat.

Az Everprove alkalmazás az általad megkötött digitális szerződést minősített elektronikus aláírással látja el, így az alkalmazásunkkal elkészített szerződés írásba foglaltnak tekinthető.

Minden szerződésed fontos, a legkisebbek is, az Everprove pedig lehetővé teszi neked, hogy ne legyen többé kényelmetlen a “papírozás”.

Látogass el a https://app.everprove.com/hu weboldalra, és próbáld ki ma az alkalmazást. A regisztráció ingyenes, és előfizetés utána is csak ügyindítás esetén szükséges, már megkötött ügyleteid mindig elérhetőek maradnak fizetés nélkül is.

Published in Uncategorized

Comments are closed.